Image is missing!

Handelsbetingelser & Persondatapolitik

Handelsbetingelser for salg til private   

Generelle oplysninger

Juridisk navn: SC SOUND ApS
CVR. nr.: 40 85 85 12   
Etablerings år: 1972

Hovedkontor:
(Salg, administration, service-værksted samt lager)
Dalgas Alle 15, 6600 Vejen  

e-mailadresse: mail@sc-sound.dk
Tlf.: +45 43 99 88 77
 

Betaling
På scsound.dk kan der betales med :

 • Dankort og eDankort – der opkræves ingen gebyrer.
 • Mastercard, Visa og Visa elektron – der opkræves: 1,5 % kortgebyr.
 • Faktura til erhvervskunder der på forhånd er kreditgodkendte.
 • Nye kunder kan ansøge om konto og der vil ske en kreditgodkendelse i løbet af 1-2 hverdage.
 • EAN faktura til offentlige virksomheder.

Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra SC SOUND's lager. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.
 
Levering
For at få din vare leveret skal du betale fragt, herunder kan du se hvad din forsendelse koster:

 • POSTNORD til private samt erhvervspakker: kr. 55,00
 • Større pakker eller palle-gods vil blive leveret med fragtmand: kr. 55,00
 • Afhentning på Vejen lager (gratis). Husk at udfylde, hvilken dag du ønsker at afhente.

Leveringstiden for varen
Ved bestilling inden kl. 15. afsendes din bestilling altid samme dag, med mindre der på ordren er angivet en anden leveringsdato. Såfremt der er tale om større ordrer, der kræver lang pakketid, vil ordren blive sendt den efterfølgende hverdag og i sådanne tilfælde vil du få besked herom. Leveringstiden er 1 hverdag ved bestilling varer på lager. Vi leverer til Danmark, Grønland og Færøerne.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på scsound.dk.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

 • Har modtaget din vare
 • Får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
 • Får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail til mail@scsound.dk eller på telefon 43 99 88 77. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.  

Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.  

 • Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.
 • Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for varer, der netto vejer mere end 30 kg. (højttalere, subwoofere, større mixere mv.). Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 450,00 DKK.  

Varer undtaget fortrydelsesretten
Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:
 • Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
 • Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.
 • Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.
 • Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på.

Du mister din fortrydelsesret, hvis;

 • Du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret (Earplugs og In-Ear produkter).
 • Du bryder plomberingen på computersoftware.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængigt af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.
Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den. Hvis du fortryder købet, skal varen sendes eller afleveres til: SC SOUND ApS, Dalgas Alle 15, 6600 Vejen, Att. Købsfortrydelse. Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse.

Hvad skal jeg sende med tilbage?
Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes udfylder vores standardfortrydelsesformular Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.
Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret) Købelovens mangelregler finder anvendelse på varekøb. Når du handler på (www.scsound.dk) har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du som udgangspunkt kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen sendes til: SC SOUND ApS, Dalgas Alle 15, 6600 Vejen, Att. Reklamation

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er så detaljeret som muligt, det letter vores sagsbehandling og minimerer ekspeditionstiden for reklamationen. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, Adresse, Tlf.nr., E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos SC SOUND A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren, Salgsmedarbejdere samt bogholderi for SC SOUND ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på www.scsound.dk er Lars Bruun Jensen.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til www.scsound.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mail adresse. E-mail adressen videre gives ikke til andre. Som registreret hos SC SOUND ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til SC SOUND ApS via e-mail lbj@scsound.dk

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Lars Bruun Jensen lbj@scsound.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Hvis du føler dig utilfreds med en vare, som du har betalt mellem 1.000 og 100.000 kr. for, kan du indbringe sagen for Center for Klageløsning, og kun hvis der ikke kan findes en tilfredsstillende løsning via dette center, kan sagen derefter indbringes for Forbrugerklagenævnet. Læs mere her:

 
 

Salgsbetingelser for salg til Engros- og Erhvervskunder

Almindelige salgs-, tilbuds- og leveringsbetingelser

Ethvert salg fra SC SOUND ApS (herefter benævnt "Sælger") sker på nedenstående vilkår, uanset købers afvigende ordre eller accept, medmindre disse vilkår fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne. Sælger handler kun med erhvervskunder (handelskøb). Dette gælder uanset betalingsform eller hvordan ordren placeres, f.eks. i butik, pr. telefon, fax, brev, e-mail eller over internet. Sælger forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at afvise en købers bestilling eller ordre.

1. Produktinformation
Alle oplysninger og data, herunder tekniske beskrivelser samt illustrationer, som findes i Sælgers produktinformationsmateriale, prislister o.lign. er alene bindende for Sælger, i det omfang, de skriftligt er bekræftet af Sælger, i særskilt henvendelse til køber. Konkrete anvendelseseksempler er uden garanti for funktionsdygtighed, og krænkelse af tredjemands eventuelle rettigheder. Bistand med oplysninger om varers egenskaber eller anvendelsesmuligheder, er udelukkende en service, som Sælger fraskriver sig ansvaret for.

2. Tilbud, pris og betaling
Fakturering sker, medmindre andet er aftalt mellem parterne, til de priser, som er anført i det på leveringsdagen gældende web-katalog. Priser er angivet i den valgte valuta og er eksklusive moms og eventuelle statsafgifter samt eventuelle gebyrer, som til enhver tid fastsættes af Sælger. Fakturering sker i den valuta, der er aftalt ved kundeoprettelsen. Tilbud, som med hensyn til enten produkter, priser eller andre vilkår, afviger fra de i kataloget indeholdte, er gældende 30 dage fra afgivelsesdagen, med mindre anden skriftlig aftale foreligger.

For så vidt angår alle tilbud og oplyste priser, tages forbehold for ændringer og udsving i indirekte skatter, afgifter, toldsatser, valutakurser samt forhold af tilsvarende art. Dette gælder også efter tilbud og ordre er accepteret. Faktura udstedes på afsendelsedagen og fremsendes fortrinsvis pr. e-mail alternativt almindelige brev post. Sælger har til enhver tid ret til at lade levering betinge af kontant betaling/efterkrav. Sker betaling ikke rettidig forbeholder sælger sig ret til at opkræve et opkrævningsgebyr. Købers betaling af opkrævningsgebyr afskærer ikke Sælger fra at påberåbe sig andre misligholdelses-beføjelser. 

Fakturering sker, medmindre andet er aftalt mellem parterne, til de priser, som er anført i det på leveringsdagens gældende web-katalog. Priserne er angivet i det valgte valuta og er eksklusive moms, og andre eventuelle statsafgifter, gebyrer og lignede, som til enhver tid, fastsættes af Sælger. Faktureringen sker i den valuta, der er aftalt ved kundeoprettelsen. Tilbud, som med hensyn til enten produkter, priser eller andre vilkår, afviger fra de i kataloget indeholdte priser, er gældende 30 dage fra afgivelsesdagen, medmindre anden skriftlig aftale foreligger. For så vidt angår alle tilbud samt oplyste priser, tages der forbehold for ændringer samt udsving i indirekte skatter, afgifter, toldsatser, valutakurser samt forhold af tilsvarende art. Dette gælder ligeledes også efter, at tilbud og ordrer er accepteret. Fakturaer udstedes på afsendelsesdagen, og fremsendes fortrinsvis pr. e-mail, alternativt almindelig brevpost. Sælger har til enhver tid, ret til at lade levering være betinget af kontantbetaling/efterkrav. Sker betalingen ikke rettidigt, forbeholder Sælger sig retten til, at kunne opkræve et opkrævningsgebyr. Købers betaling af opkrævningsgebyret, afskærer ikke Sælger fra, at kunne påberåbe sig andre misligholdsbeføjelser.

3. Levering
Ordrer, som modtages af sælger før kl. 15 på hverdage, bliver normalt afsendt samme dag. For levering opkræves de afholdte fragt- og leveringsomkostninger. Sælger har dog ejendomsforbehold i varerne, indtil købesummen for varerne er erlagt til Sælger. Køber er forpligtet til straks at underrette Sælger, såfremt forsendelsen fremtræder som beskadiget. Sker leveringen ikke til aftalt tid, medmindre andet er oplyst, og skyldes dette et af Sælgers forhold, er køber berettiget til, at hæve købet, såfremt skriftlig meddelelse herom straks tilsendes Sælger. Sælger har herudover intet ansvar for følger af forsinket levering. 

4. Mangler
Køber skal straks ved varernes levering, foretage en omhyggelig undersøgelse for eventuelle mangler og er i hvert enkelt tilfælde forpligtet til, forinden varerne anvendes af køber, at udføre undersøgelser, der er egnede til at fastslå, dels om varerne er behæftede med mangler, samt dels om varerne kan anvendes til det af Køber tiltænkte formål. Reklamation skal ske senest 5 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget. Mangler ved allerede leverede varer, kan alene gøres gældende overfor Sælger, såfremt køber giver skriftlig meddelelse herom til Sælger, inden 24 måneder efter leveringsdatoen. Reklamation skal ske skriftligt, med en udførlig beskrivelse af manglen. Ligeledes skal Sælgers faktura vedlægges reklamationen. Såfremt mangler ved allerede leverede varer gøres gældende, i overensstemmelse med de anførte bestemmelser, er Sælger berettiget og forpligtet til, efter eget valg, at foretage omlevering, afhjælpning, eller at kreditere køber for den mangelfulde vare. Køber er i så fald, forpligtet til, for egen regning, at tilbageleverer den mangelfulde vare til Sælger. I øvrigt er Sælger alene ansvarlig for mangler, der skyldes grov uagtsomhed hos Sælger. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab hos køber. Sælgers ansvar for mangler, kan i intet tilfælde, overstige et beløb svarende til fakturaværdien af den mangelfulde vare. Købers opmærksomhed henledes på, at Sælger ikke selv udvikler og producerer den software, der anvendes i Sælgers produkter. Det er derfor alene købers eget ansvar, på faglig korrekt måde, at kontrollere, om der er computervirus i den pågældende software, forinden produktet anvendes – Sælger har intet ansvar herfor.

5. Force majeure m.v.
Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for, hverken forsinkelse eller mangler i tilfælde af force majeure, jf. Købelovens § 24. Ligeledes, kan Sælger ikke holdes ansvarlig for ikke-opfyldelse, som skyldes svigtende leveringer fra en af Sælgers underleverandører.

6. Returnering af varer
Berettiget returnering af leverede varer kan ske inden for 30 dage, efter aftale med Sælgers ordrekontor, som skal kontaktes forinden enhver returnering. Returnering sker for Købers regning og risiko. Varer kan kun returneres i original, ubrudt emballage. Varer leveret af Serviceafdelingen, specialfremstillede varer, software, samt skaffevarer kan ikke returneres.

7. Produktansvar
Sælger er uden ansvar for, skader forvoldt af et af Sælger leveret produkt (produktansvar), med mindre, dette er præceptivt foreskrevet i Lov om produktansvar (nr. 371 af 7. juni 1989). Såfremt køber inkorporerer de af Sælger leverede varer, i egne produkter, eller ved at anbringe sit navn, mærke eller andet kendetegn på varen, udgiver sig for at være producent, skal Sælger alene være ansvarlig for produktskade, i det omfang det godtgøres, at Sælger har udvist grov uagtsomhed. Såfremt Sælger uanset 1. pkt. bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til, at holde Sælger skadesløs, hvis skaden kunne være undgået, såfremt køber før, under eller efter produktion af varer, hvori Sælgers produkter indgår, burde have opdaget eller forhindret skaden ved udførelse af omhyggelig kontrol. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab. Sælger og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler det pågældende erstatningskrav, der er rejst mod en af dem, på grundlag af en skade eller et tab, som påstås, forårsaget af et af Sælger solgt produkt.

8. Forbehold
Der tages forbehold for, eventuelle fejl, udeladelser og ændringer, herunder for trykfejl i katalog samt prisliste.

9. Immaterielle rettigheder
Køber har pligt til at respektere alle immaterielle rettigheder til de leverede varer, herunder patent-, varemærke-, mønster- og ophavsrettigheder og lignende rettigheder, som Sælger eller tredjemand måtte have. Køber er herunder ligeledes forpligtet til, at betale alle nødvendige licensafgifter mv. på IT-programmer og andre læs- og afspilbare medier m.v. Sælger har alle rettigheder til Sælgers katalog og andet materiale, udarbejdet af Sælger, og hel eller delvis gengivelse heraf, er alene tilladt, med Sælgers forudgående skriftlige tilladelse.

10. Lovvalg og værneting
De nordiske Almindelige Leveringsbetingelser NL 92, finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved nærværende almindelige salgs-, tilbuds- og leveringsbetingelser. Enhver tvist mellem Sælger og køber afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København, idet Sælger dog har ret til, i hvert enkelt tilfælde, at forlange, at tvister afgøres ved købers værneting eller ved voldgift i overensstemmelse med lov om voldgift.

 

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos SC SOUND ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke således, at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Ledelsen og relevante medarbejdere hos SC SOUND ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på scsound.dk er SC SOUND ApS, Dalgas Alle 15, 6600 Vejen.

I forbindelse med at en eventuel betalingstransaktion gennemføres, kan du vælge at få dine betalingsoplysninger gemt. Dine betalings- og kortoplysninger gemmes hos SC SOUND’s certificerede samarbejdspartner Bambora. Oplysningerne opbevares i et sikkert miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Herfra kan de genanvendes ved køb på scsound.dk, samt andre hjemmesider, hvor Bambora måtte have et samarbejde. 

 

Når du anvender et betalingskort på scsound.dk, er det kun Bambora – og ikke SC SOUND – som får adgang til dine oplysninger. Dette gælder, både når du køber et produkt, og hvis du vælger at gemme dine kortoplysninger til senere brug. At bruge og gemme kortoplysninger til senere brug er derfor alene en sag mellem dig og Bambora, selvom det sker, mens du benytter scsound.dk.

Oplysninger afgivet til scsound.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos SC SOUND ApS, Dalgas Alle 15, 6600 Vejen har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og ret til at få dem slettet. Oplysninger relateret til køb kan dog tidligst kræves slettet 16 måneder efter købet af hensyn til sager vedr. svindel, blandt andet sager om misbrug af betalingskort. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til mail@scsound.dk.

Hvis du ikke kan acceptere persondatapolitikken, bedes du undlade at benytte SC SOUND’s hjemmeside.